PNG-221017-013-logo

TRENEREN

SIDE 3/4 | PLANVERK | DRANGEDAL IL FOTBALL

Treneren er videreformidleren av vårt produkt, fotballmiljø.

OPPDATERT 18.10.2022

2.1 LÆRING

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

TRENEREN | LÆRING

2.1.A HVA ER EGENTLIG LÆRING?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

TRENEREN | LÆRING

2.1.B HVORFOR ER LÆRING VIKTIG?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

TRENEREN | LÆRING

2.1.C HVORDAN LØSER VI LÆRING?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

TRENEREN | LÆRING

2.1.D HVEM HAR ANSVAR FOR LÆRING?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

Vi anvender drone, GoPro og andre typer kameraer.

2.1.1 FORBEREDE

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

TRENEREN | LÆRING | FORBEREDE

2.1.1.A HVA ER EGENTLIG Å FORBEREDE?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

TRENEREN | LÆRING | FORBEREDE

2.1.1.B HVORFOR ER Å FORBEREDE VIKTIG?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

TRENEREN | LÆRING | FORBEREDE

2.1.1.C HVORDAN LØSER VI Å FORBEREDE?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

TRENEREN | LÆRING | FORBEREDE

2.1.1.D HVEM HAR ANSVAR FOR Å FORBEREDE?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

Vi anvender drone, GoPro og andre typer kameraer.

2.1.2 TILPASSE

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

TRENEREN | LÆRING | TILPASSE

2.1.2.A HVA ER EGENTLIG Å TILPASSE?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

TRENEREN | LÆRING | TILPASSE

2.1.2.B HVORFOR ER Å TILPASSE VIKTIG?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

TRENEREN | LÆRING | TILPASSE

2.1.2.C HVORDAN LØSER VI Å TILPASSE?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

TRENEREN | LÆRING | TILPASSE

2.1.2.D HVEM HAR ANSVAR FOR Å TILPASSE?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

Vi anvender drone, GoPro og andre typer kameraer.

Vi snekrer layout nedenfor her, lat som du ikke ser det.

SORRY!

Denne siden er foreløpig kun tilgjengelig for PC.