12.05 - ANBEFALING OM SPILLESTIL IGNORERES

Utv.ansv tok initiativ til innføring av spillestilsprinsipper og tydeligere roller, i tråd med planverket, i perioden 12/05 til 30/05. Dette ble tatt opp høflig og ydmykt både muntlig og via fellesmelding med teamet rundt A-laget en rekke ganger uten noen respons overhodet.

"OM SPILLESTIL PROSESS START"

Siste forsøk var å opprette en fellestråd på FB kalt “Om spillestil prosess start” hvor jeg åpnet med å si:

“Hei, gjeng. Som vi snakket om litt sist anbefaler jeg å begynne med å etablere noen tydelige, felles rammer og rutiner for forståelse og løsninger iht typiske spillsituasjoner”.

Jeg viste 5 bilder av situasjoner fra kamper, med streker osv, som underbygget at dette kunne være lurt og tilbød meg å dele noe info og øvelser, samt bidra neste gang jeg kommer.

Kun Oddvar svarte, men da at han hadde god erfaring med det allerede, på G16.

23.06 - SPILLERNE YTRER 3 ØNSKER OG 3 LØFTER

Etter voksende misnøye i kjølvannet av en svak vårsesong holdt Sportslig leder et spillermøte. Spillerne fikk dele sine tanker og ønsker. De tok selvkritikk på enkelte ting og ba om konkrete ting.

DE HADDE TRE ØNSKER:

– Tøffere og mer varierte og motiverende treninger.
– At treningsoppmøte skulle prioriteres ved laguttak.
– En tydelig spillestil med off/def rollebeskrivelser.

DE HADDE TRE LØFTER:

– Bli flinkere til å lese info og svare på Spond.
– Bli flinkere til å stille opp på dugnader.
– Ta felles ansvar for bedre treningsoppmøte.

05.07 - G19 UTTRYKKER STERK MISNØYE I MØTE

Nikolai hadde bedt klubben om et møte for å søke og foreslå løsninger for å bygge et nytt miljø for de yngre, separat fra det eksisterende A-lagsmiljøet. Årsaken var en voksende mistrivsel som hadde blitt så alvorlig at et G19-lag med eget miljø ble lansert som det eneste som kunne redde endel fra å slutte eller få endel tilbake til fotballen igjen.

Klubben var åpen for dette og lovet å vurdere det dersom de som var hjemme viste godt treningsoppmøte frem mot høsten. Det ble laget et eget treningsopplegg for dem, integrert i sommerfotballtilbudet.

20.07 - 5 SPILLERE FÅR DISIPLINÆRSTRAFF

Fotballstyret ila 5 spillere en straff på 5 kampers karantene etter fyll på dugnad.

Samtlige uttrykte sterk anger, sa at straffen var fortjent og lovet å ta ekstra ansvar for å være gode forbilder for de yngre i gruppa, møte opp på alle treninger og spille kamper for B-laget.

25.07 - VI VIER ALLE RESSURSER INN MOT A-LAGET

Klubben setter ekstra tid og ressurser inn for å bidra til å løse A-lagets utfordringer mht fotball og miljø.

DETTE ETABLERES STEG FOR STEG:

– Tydelige spillestil med enkle rollebeskrivelser.
– Kampforberedende øvelse for hurtigere læring.
– Enkle øvelser for hurtig forbedring av fotballfysikk.

– Rettferdige kriterier for laguttak mht treningsoppmøte.
– Grafiske oversikter og læringsvideoer for hjelp.