PNG-221017-013-logo

SPILLEREN

SIDE 4/4 | PLANVERK | DRANGEDAL IL FOTBALL

Spilleren er mottakeren av vårt produkt, fotballmiljø.

OPPDATERT 18.10.2022

SE

0% / 0%

VURDERE

0% / 0%

VELGE

0% / 0%

UTFØRE

0% / 0%

BANEN

0% / 0%

AVSTANDER

0% / 0%

FORFLYTTE

0% / 0%

BEVEGELSER

0% / 0%

4.1 KUNNSKAPER

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

SPILLEREN | KUNNSKAPER

4.1.A HVA ER EGENTLIG KUNNSKAPER?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

DETTE SIER NDLA OM KUNNSKAPER:

“Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå. …”

SPILLEREN | KUNNSKAPER

1.1.B HVORFOR ER KUNNSKAPER VIKTIG?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

SPILLEREN | KUNNSKAPER

4.1.C HVORDAN LØSER VI KUNNSKAPER?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

SPILLEREN | KUNNSKAPER

4.1.D HVEM HAR ANSVAR FOR KUNNSKAPER?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

Vi anvender drone, GoPro og andre typer kameraer.

4.1.1 BANEN

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

SPILLEREN | KUNNSKAPER | BANEN

4.1.1.A HVA ER EGENTLIG BANEN?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

SPILLEREN | KUNNSKAPER | BANEN

4.1.1.B HVORFOR ER BANEN VIKTIG?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

SPILLEREN | KUNNSKAPER | BANEN

4.1.1.C HVORDAN LØSER VI BANEN?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

SPILLEREN | KUNNSKAPER | BANEN

4.1.1.D HVEM HAR ANSVAR FOR BANEN?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

SPILLEREN | KUNNSKAPER | BANEN

1.1.1.X XXXXX

Vi anvender drone, GoPro og andre typer kameraer.

Vi anvender drone, GoPro og andre typer kameraer.

SORRY!

Denne siden er foreløpig kun tilgjengelig for PC.

TJENESTER

FUN kan bidra med det aller meste innenfor fotballutvikling, gratis eller til en lav non-profit kostnad!

The toggles are working. Please, note, that you have to add a template to the library in order to be able to display it inside the toggles.

SE

0% / 0%

VURDERE

0% / 0%

VELGE

0% / 0%

UTFØRE

0% / 0%

BANEN

0% / 0%

AVSTANDER

0% / 0%

FORFLYTTE

0% / 0%

BEVEGELSER

0% / 0%

MEDSPILLERNE

0% / 0%

PLASSERING

SENTRE

0% / 0%

PASNINGER

0% / 0%

BALLEN

0% / 0%

RETNING

0% / 0%

FØRE

0% / 0%

BERØRINGER

0% / 0%

MOTSPILLERNE

0% / 0%

ANTALL

0% / 0%

DRIBLE

0% / 0%

FINTER

0% / 0%

MÅLET

0% / 0%

SJANSE

0% / 0%

SKÅRE

0% / 0%

AVSLUTNINGER

0% / 0%

TJENESTER | SPILLERUTVIKLING

KARTLEGGING

The toggles are working. Please, note, that you have to add a template to the library in order to be able to display it inside the toggles.

Første steg for å forbedre noe er å etablere en status.

Ettersom FUN skaper reell utvikling ved å tilføre og/eller effektivisere fotballkunnskaper og fotballegenskaper må man først ha et dokumentert utgangspunkt.

Ved hjelp av observasjon og tester former vi en statusrapport. Vi anvender video til å dokumentere status (og deretter) fremgang via en online spillerprofil.

SPILLER

UTVIKLING

The toggles are working. Please, note, that you have to add a template to the library in order to be able to display it inside the toggles.

FOTBALL

KUNNSKAPER

The toggles are working. Please, note, that you have to add a template to the library in order to be able to display it inside the toggles.

FOTBALL

EGENSKAPER

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

TJENESTER | SPILLERUTVIKLING

KARTLEGGING

Første steg for å forbedre noe er å etablere en status.

Ettersom FUN skaper reell utvikling ved å tilføre og/eller effektivisere fotballkunnskaper og fotballegenskaper må man først ha et dokumentert utgangspunkt.

Ved hjelp av observasjon og tester former vi en statusrapport. Vi anvender video til å dokumentere status (og deretter) fremgang via en online spillerprofil.

TJENESTER | SPILLERUTVIKLING | KARTLEGGING

OBSERVASJON

Vi observerer spilleren under trening og kamp for å kartlegge egenskaper og fotballforståelse.

Til dette anvender vi vår handlingsmodell.

Spillerens grad av evner til å se mest mulig, vurdere dette, ta valg og utføre disse blir registrert.

TJENESTER | SPILLERUTVIKLING | KARTLEGGING

TESTER

I tillegg til observasjon gjennomfører vi ulike tester med og uten ball.

Disse måler egenskaper som er direkte overførbare til spillet fotball.

TJENESTER | SPILLERUTVIKLING | KARTLEGGING

STATUSRAPPORT

Vi produserer en levende statusrapport som oppdateres hele tiden.

Denne blir tilgjengelig både online, via spillerportalen, i tillegg til i PDF format.

0%
0%
0%
0%
0%
0%

TJENESTER | SPILLERUTVIKLING

LÆRING

Kunnskap er avgjørende for hvor god man blir i fotball.

Alt man gjør med vilje under spillets flyt kommer fra forhåndslagret informasjon inni hjernen. Jo bedre rustet fotballhjerne på forhånd, jo bedre spiller ute på banen.

FUN tilfører kunnskap og utvikler spillerens læreevne.

Fotball er ikke et fysisk eller intuitivt spill. Det er et matematisk spill med konstanter og variabler som man kjenner til på forhånd, og dermed også forutsigbart.

FUN gir spillere et komplett kunnskapsgrunnlag.

Ved å utvikle fotballhjernen proporsjonalt med fotballkroppen gir vi spilleren så gode forutsetninger som mulig for å løse fotballsituasjoner så effektivt som mulig.

TJENESTER | SPILLERUTVIKLING | LÆRING

ONLINE FOTBALLAKADEMI

Via vår nettbaserte læringsplattform kan man forbedre sin kunnskap i eget tempo.

Den er interaktiv og videobasert, og kan anvendes via PC, pad og mobil.

TJENESTER | SPILLERUTVIKLING | LÆRING

SPILLERPROFIL

Hver spiller får en personlig fotballportal for tips, tilbakemeldinger, oppgaver, videoer +++.

Spillerportalen inkluderer blant annet planer for belastning, detaljøving og egentrening.

TJENESTER | SPILLERUTVIKLING | LÆRING

VIDEOANALYSE

Hver spiller får, i tillegg til fellesvideoer, egne videoklipp som er produsert kun for han/henne.

Slik viser og forklarer FUNs spillerutviklere ting, også kan spilleren studere det i sitt eget tempo.

TJENESTER | SPILLERUTVIKLING

ØVING

Kunnskap er avgjørende for hvor god man blir i fotball.

Alt man gjør med vilje under spillets flyt kommer fra forhåndslagret informasjon inni hjernen. Jo bedre rustet fotballhjerne på forhånd, jo bedre spiller ute på banen.

FUN tilfører kunnskap og utvikler spillerens læreevne.

Fotball er ikke et fysisk eller intuitivt spill. Det er et matematisk spill med konstanter og variabler som man kjenner til på forhånd, og dermed også forutsigbart.

FUN gir spillere et komplett kunnskapsgrunnlag.

Ved å utvikle fotballhjernen proporsjonalt med fotballkroppen gir vi spilleren så gode forutsetninger som mulig for å løse fotballsituasjoner så effektivt som mulig.

TJENESTER | SPILLERUTVIKLING | ØVING

FOTBALLKURS

FUNs fotballkurs for spillere  kombinerer online læring med praktisk øving i liten gruppe.

Fotballkursene detaljøver en egenskap eller situasjon, varer 3 timer og er for 6-12 stk.

TJENESTER | SPILLERUTVIKLING | ØVING

FOTBALL PT

FUN tilbyr ekstraundervisning for de som ønsker å bli bedre i fotball raskere.

Dette fungerer i praksis akkurat som leksehjelp eller PT på treningsstudio.

PT er personlig tilpasset detaljøving med egen spillerutvikler, og er for 1-3 spillere.

PT forsterker effektene av online akademi, fotballkurs, videoanalyser og grupper.

TJENESTER | SPILLERUTVIKLING | ØVING

GRUPPETIMER

FUNs arrangerer også gruppetimer hvor det øves målrettet med 4-16 spillere.

Gruppe åpner for øving med realistisk motspill, og dermed alle fotballegenskapene i tabellen.

TJENESTER | SPILLERUTVIKLING | ØVING

ØVINGSGRUPPER

FUNs øvingsgrupper er læringsprosesser hvor et kollektiv øver sammen mot et definert mål.

Målet er alltid å testes og prestere på det man har lært, i en turnering i feks Barcelona.

PRISER

300 KR

FUN holder det enkelt, så alt er 300 kroner.

Dette gjelder både spiller, trener og klubbutvikling,og dekker lønn, transport og andre utgifter.

MEDLEMSKAP

FUNAKADEMIET

Online Akademi

Spillerportal

300 KR/mnd

+ PRAKSIS

Fotballkurs

Futsal

Gruppetimer

50 KR/t

(max 300 kr/mnd)

+ FOTBALL PT

Privattimer

Videoanalyser

300 KR/t

BILLIG

ELLER DYRT?

FUN driver non-profit og prisene er derfor betydelig lavere enn andre alternativer.

Vi skal jo kun dekke kostnadene.

Våre ekstratreninger og fotballskoler koster derfor mye mindre enn tilsvarende tilbud fra akademier, topp og breddeklubber.

Sammenliknet med andre PT tjenester virker også FUNs fotball PT ganske billig.

TRENING/GYM

PT hos Sats koster

566-880 kr per time.

(566 kr hvis man kjøper

50 timer for 28320 kr).

LEKSEHJELP

Mentor Norge tar ca

395-625 kr per time.

(395kr hvis man kjøper

60 timer for 47439 kr).

FOTBALL PT

Fotballprogresjon Norge

tar 1095 kr for 75 min.

GRATIS

FOR DE MED DÅRLIG RÅD

FUN er en veldedig organisasjon.

Hovedformålet med FUN har alltid vært å bidra til at flest mulig av de økonomisk uheldige også skal få hjelp til å bli bedre i fotball.

Vi samler inn penger og sponsing slik at flest mulig barn og ungdommer fra hjem med lav inntekt får delta GRATIS.

Vi anvender drone, GoPro og andre typer kameraer.

TRENER

UTVIKLING

The toggles are working. Please, note, that you have to add a template to the library in order to be able to display it inside the toggles.

KLUBB

UTVIKLING

OM KLUBBEN

Klubben er leverandøren av DIL Fotballs produkt, som er fotballmiljø, og er dermed driftsansvarlig.

The toggles are working. Please, note, that you have to add a template to the library in order to be able to display it inside the toggles.

1.1.1 FORMÅL

Klubbens formål er å drifte et best mulig fotballmiljø, i tråd med NFF’s regelverk og på en måte som kombinerer god fotballutvikling med et trivelig miljø for alle.

Formålsformelen vår vektlegger utvikling og trivsel helt likt, og definerer enkelt selve hensikten med klubbens eksistens: Fotball + miljø = fotballmiljø.

DETTE SIER NFF OM FORMÅL:

“Sportsplanen synliggjør klubbens formål, visjon, verdier og mål … En sportsplan som innfrir kravene til NFF Kvalitetsklubb skal inneholde klubbens formål …”

FORKLARINGSVIDEO PÅ VEI

PDF KOMMER SNART

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

FOTBALL

FOR ALLE

OM KLUBBEN

Klubben er leverandøren av DIL Fotballs produkt, som er fotballmiljø, og er dermed driftsansvarlig.

The toggles are working. Please, note, that you have to add a template to the library in order to be able to display it inside the toggles.

1.1.1 FORMÅL

Klubbens formål er å drifte et best mulig fotballmiljø, i tråd med NFF’s regelverk og på en måte som kombinerer god fotballutvikling med et trivelig miljø for alle.

Formålsformelen vår vektlegger utvikling og trivsel helt likt, og definerer enkelt selve hensikten med klubbens eksistens: Fotball + miljø = fotballmiljø.

DETTE SIER NFF OM FORMÅL:

“Sportsplanen synliggjør klubbens formål, visjon, verdier og mål … En sportsplan som innfrir kravene til NFF Kvalitetsklubb skal inneholde klubbens formål …”

FORKLARINGSVIDEO PÅ VEI

PDF KOMMER SNART

1.1.2 VERDIER

Klubbens formål er å drifte et best mulig fotballmiljø, i tråd med NFF’s regelverk og på en måte som kombinerer god fotballutvikling med et trivelig miljø for alle.

Formålsformelen vår vektlegger utvikling og trivsel helt likt, og definerer enkelt selve hensikten med klubbens eksistens: Fotball + miljø = fotballmiljø.

DETTE SIER NFF OM FORMÅL:

“Sportsplanen synliggjør klubbens formål, visjon, verdier og mål … En sportsplan som innfrir kravene til NFF Kvalitetsklubb skal inneholde klubbens formål …”

FORKLARINGSVIDEO PÅ VEI

PDF KOMMER SNART

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

FOTBALL

KURS

OM KLUBBEN

Klubben er leverandøren av DIL Fotballs produkt, som er fotballmiljø, og er dermed driftsansvarlig.

The toggles are working. Please, note, that you have to add a template to the library in order to be able to display it inside the toggles.

1.1.1 FORMÅL

Klubbens formål er å drifte et best mulig fotballmiljø, i tråd med NFF’s regelverk og på en måte som kombinerer god fotballutvikling med et trivelig miljø for alle.

Formålsformelen vår vektlegger utvikling og trivsel helt likt, og definerer enkelt selve hensikten med klubbens eksistens: Fotball + miljø = fotballmiljø.

DETTE SIER NFF OM FORMÅL:

“Sportsplanen synliggjør klubbens formål, visjon, verdier og mål … En sportsplan som innfrir kravene til NFF Kvalitetsklubb skal inneholde klubbens formål …”

FORKLARINGSVIDEO PÅ VEI

PDF KOMMER SNART

1.1.2 VERDIER

Klubbens formål er å drifte et best mulig fotballmiljø, i tråd med NFF’s regelverk og på en måte som kombinerer god fotballutvikling med et trivelig miljø for alle.

Formålsformelen vår vektlegger utvikling og trivsel helt likt, og definerer enkelt selve hensikten med klubbens eksistens: Fotball + miljø = fotballmiljø.

DETTE SIER NFF OM FORMÅL:

“Sportsplanen synliggjør klubbens formål, visjon, verdier og mål … En sportsplan som innfrir kravene til NFF Kvalitetsklubb skal inneholde klubbens formål …”

FORKLARINGSVIDEO PÅ VEI

PDF KOMMER SNART

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

FOTBALL

VIKAR

OM KLUBBEN

Klubben er leverandøren av DIL Fotballs produkt, som er fotballmiljø, og er dermed driftsansvarlig.

The toggles are working. Please, note, that you have to add a template to the library in order to be able to display it inside the toggles.

1.1.1 FORMÅL

Klubbens formål er å drifte et best mulig fotballmiljø, i tråd med NFF’s regelverk og på en måte som kombinerer god fotballutvikling med et trivelig miljø for alle.

Formålsformelen vår vektlegger utvikling og trivsel helt likt, og definerer enkelt selve hensikten med klubbens eksistens: Fotball + miljø = fotballmiljø.

DETTE SIER NFF OM FORMÅL:

“Sportsplanen synliggjør klubbens formål, visjon, verdier og mål … En sportsplan som innfrir kravene til NFF Kvalitetsklubb skal inneholde klubbens formål …”

FORKLARINGSVIDEO PÅ VEI

PDF KOMMER SNART

1.1.2 VERDIER

Klubbens formål er å drifte et best mulig fotballmiljø, i tråd med NFF’s regelverk og på en måte som kombinerer god fotballutvikling med et trivelig miljø for alle.

Formålsformelen vår vektlegger utvikling og trivsel helt likt, og definerer enkelt selve hensikten med klubbens eksistens: Fotball + miljø = fotballmiljø.

DETTE SIER NFF OM FORMÅL:

“Sportsplanen synliggjør klubbens formål, visjon, verdier og mål … En sportsplan som innfrir kravene til NFF Kvalitetsklubb skal inneholde klubbens formål …”

FORKLARINGSVIDEO PÅ VEI

PDF KOMMER SNART

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

SORRY!

Denne siden er foreløpig kun tilgjengelig for PC.