PNG-221017-013-logo

PLANVERK

DRANGEDAL IL FOTBALL

Planverket er de samlede rammene for alt vi gjør.

OPPDATERT 22.11.2022

0.1 DEFINISJONER

DIL Fotballs planverk definerer ALT om fotballmiljøet via spørsmålene HVA, HVORDAN, HVORFOR og HVEM.

Det fungerer både som oppskrift og oppslagsverk.

Det inneholder hva hvem skal gjøre hvordan og hvorfor.

PLANVERK | HVA

0.1.A HVA ER EGENTLIG PLANVERK?

Planverket er en samling av klubbens planer.

Det samler absolutt alt som har med fotballen å gjøre på ett sted.

DETTE SIER NAOB OM PLANVERK

“En helhet av vedtatte, forpliktende planer …”

PLANVERK | HVORFOR

0.1.B HVORFOR ER PLANVERK VIKTIG?

For at en fotballklubb skal fungere effektivt både på og utenfor banen er det avgjørende at alle involverte vet og forstår hva de skal gjøre, hvorfor, når og hvordan.

Planverket fungerer både som oppslagsverk og styringsverktøy for alle involverte.

Det er betydelig lettere, billigere og triveligere å drive fotballklubb med et godt planverk i ryggen, og det forebygger dessuten i stor grad misforståelser, uenighet og konflikt.

PLANVERK | HVORDAN

0.1.C HVORDAN LØSER VI PLANVERK?

Vi bruker en fantastisk digital løsning for PC, med egne versjoner for mobil og print.

PLANVERK | HVEM

0.1.D HVEM HAR ANSVAR FOR PLANVERK?

Alle i klubben har et felles ansvar for planverket.

Alle medlemmer kan foreslå endringer via et eget digitalt system for dette – også foreldre og tilskuere. Planverket oppdateres to ganger i året og er slik et levende dokument.

Vi anvender drone, GoPro og andre typer kameraer.

0.2 PRAKTISK

Ettersom planverket skal benyttes aktivt i fotballhverdagen av alle er det utformet med tanke på praktisk bruk.

Det er tilgjengelig via mobil, alle punkter har direktelink, det har dokumentarkiv, øvelser og forklaringsvideoer.

DIL Fotball's planverk skal være et praktisk verktøy for alle.

0.2.1 UTFORMING

Det digitale planverket er grundig, oversiktelig og illustrert med bilder og videoer. Det har også noen smartfunksjoner.

Mobilversjonen har få bilder slik at den laster raskere, mens det finnes to printversjoner mht farger og bilder.

PLANVERK | PRAKTISK | UTFORMING | DESIGN

0.2.1.A DESIGN

Planverket har et moderne og tiltalende utseende, og er profilert med klubbens farger og logo. Det er utstrakt bruk av bilder og videoer.

De digitale versjonene for PC og mobil har også diverse kule effekter, som animert siderulling og overskrifter og seksjoner som fader inn når man scroller nedover.

I tråd med klubbens prinsipp om tydelighet anvendes ekstra stor og lettleselig tekst.

PLANVERK | PRAKTISK | UTFORMING | DESIGN

0.2.1.B LAYOUT

Planverket har en enkel og logisk layout med fire kategorinivåer.

Alt innhold er fordelt over tre hovedkategorier – Klubben, Treneren og Spilleren.

PLANVERK | PRAKTISK | UTFORMING | TEKNISK

0.2.1.C TEKNISK

Det digitale planverket er en portalløsning som er webutviklet av Fotballutvikling Norge og er basert på deres veldedige prosjekt med navn Breddeklubb.no.

Plattformen er WordPress og det inkluderer innlogging, nyheter og interaktive funksjoner.

PLANVERK | PRAKTISK | UTFORMING | VIDEOER

0.2.1.D VIDEOER

Hvert punkt i planverket vil inkludere korte forklaringsvideoer.

Det betyr at alle, i tillegg til å ha tilgang til kort og presist formulert tekst om alt de måtte lure på om fotballen i DIL, vil ha muligheten til å få ting forklart via video.

PLANVERK | PRAKTISK | UTFORMING | PDF-FILER

0.2.1.E PDF-FILER

Hvert punkt i planverket vil inkludere korte printversjoner.

Det betyr at alle, i tillegg til å ha tilgang til digital info online, med forklaringsvideoer, vil ha muligheten til å lagre det de ønsker som PDF eller printe det ut.

0.2.2 OPPDATERING

Det digitale planverket er et levende dokument som jevnlig oppdateres pga endringer, nye ting eller gode forslag.

Alle medlemmer i klubben bidrar kontinuerlig til hvordan planverket skal være - aktivt eller passivt.

PLANVERK | PRAKTISK | OPPDATERING | PLANFORSLAG

0.2.2.A PLANFORSLAG

Alle endringer av planverket starter med et forslag.

Forslaget kan komme fra ledere, trenere, spillere, foreldre, sponsorer eller tilskuere.

Det kan dreie seg om en god ide eller noe man ønsker å endre.

Man beskriver forslaget godt, begrunner hva det vil forbedre og hvorfor og sender det.

ENKEL OVERSIKT OVER HVORDAN PLANVERKET OPPDATERES:

STEG 1:

Noen foreslår noe

STEG 2:

Noen bestemmer

STEG 3:

Noen endrer

PLANVERK | PRAKTISK | OPPDATERING | PLANFORSLAG

0.2.2.B PLANUTVALGET

Når et forslag er registrert vil Planutvalget drøfte det i Planverksted.

Dersom forslaget ikke kolliderer med NFF’s regelverk eller klubbens overordnede rammer vil det bli registrert for behandling og vedtak på neste Planmøte.

Planutvalget består av Styreleder, Sportslig leder og Kvalitetsklubbansvarlig.

Alle forslag tas seriøst.

Hvis nødvendig vil Planutvalget kontakte den som har sendt forslaget eller andre relevante personer for å avklare behov, meninger eller andre faktorer.

Planutvalget kan også benytte diverse verktøy for å oppnå et best mulig utgangspunkt for å vurdere forslag – feks spørreundersøkelser, statistikk eller video.

Planutvalget kan også arrangere Planforumer for å selv aktitvt innhente forslag om noe spesifikt fra klubbens medlemmer eller enkeltgrupper (som f.eks trenerne).

PLANVERK | PRAKTISK | OPPDATERING | PLANVERKSTED

0.2.2.C PLANVERKSTED

Planverkstedet er et online møtebord hvor Planutvalget drøfter forslag fortløpende.

Dette er effektiviserende og tidsbesparende.

Via Planverkstedet har Planutvalget god oversikt over alle forslag fra medlemmer og kan også diskutere egne forslag som de selv kommer opp med.

Dette vil være nødvendig når NFF eller klubben foretar endringer eller skal innføre et nytt tilbud. Feks vil etablering av et FFO medføre endringer i Planverket.

Alle forslag til endringer som når Planmøtene kommer via Planverkstedet.

PLANVERK | PRAKTISK | OPPDATERING | PLANVERKSTED

0.2.2.D PLANFORUMER

Planforumer er møter hvor medlemmer inviteres til å være med å lage planverk.

Det er helt frivillig og opp til den enkelte om de vil delta, så klart.

Det er Planutvalget som inviterer til Planforumene og hensikten vil alltid være å drøfte spesifikke punkter i planverket og innhente forslag til innhold eller endring.

Alle medlemmer kan altså foreslå endringer eller nye ting via klubbens digitale løsning og i tillegg være med og drøfte og foreslå via personlig oppmøte på planforumer.

Planutvalget registrerer og behandler forslagene fra planforumene på lik linje med forslagene som er sendt via vår digitale plattform.

Det vil være ønskelig med 4-6 Planforumer i året, mens vi under videreutviklingen av Planverket i 2023 vil forsøke å avholde Planforum en gang i måneden.

PLANVERK | PRAKTISK | OPPDATERING | PLANMØTER

0.2.2.E PLANMØTER

Det avholdes to styremøter i året hvor endringer av planverk vedtas.

Disse møtene har kun dette på agendaen og kalles Planmøter

PLANVERK | PRAKTISK | OPPDATERING | PLANVEDTAK

0.2.2.F PLANVEDTAK

Planvedtak er resultatet av et Planmøte.

Det innebærer et vedtak om en, flere eller ingen endringer av Planverket.

Vi anvender drone, GoPro og andre typer kameraer.

SORRY!

Denne siden er foreløpig kun tilgjengelig for PC.