1.1.1 KvaliYetsklubb

Dette er en standardmal for side 1 av 3 for hver seksjon, under knappen “Hva”. Her vil man se en kort og tydelig beskrivelse av hva dette punktet handler om.

Det er ca to avsnitt med ca 160 tegn til rådighet for å forklare dette på en enkel måte som er lett å forstå. For mer info kan man trykke på “Hvorfor”og “Hvordan”.

DETTE SIER NFF OM KVALITETSKLUBB:

“Hva” har alltid en hvit rubrikk som siterer NFF, Wikipedia, Store norske leksikon eller andre kilder som bør tillegges betydning for punktets betydning og praksis.

1.1.2 Klubbhåndbok

Dette er en standardmal for side 1 av 3 for hver seksjon, under knappen “Hva”. Her vil man se en kort og tydelig beskrivelse av hva dette punktet handler om.

Det er ca to avsnitt med ca 160 tegn til rådighet for å forklare dette på en enkel måte som er lett å forstå. For mer info kan man trykke på “Hvorfor”og “Hvordan”.

DETTE SIER NFF OM KVALITETSKLUBB:

“Hva” har alltid en hvit rubrikk som siterer NFF, Wikipedia, Store norske leksikon eller andre kilder som bør tillegges betydning for punktets betydning og praksis.

1.1.3 Sportsplan

Dette er en standardmal for side 1 av 3 for hver seksjon, under knappen “Hva”. Her vil man se en kort og tydelig beskrivelse av hva dette punktet handler om.

Det er ca to avsnitt med ca 160 tegn til rådighet for å forklare dette på en enkel måte som er lett å forstå. For mer info kan man trykke på “Hvorfor”og “Hvordan”.

DETTE SIER NFF OM KVALITETSKLUBB:

“Hva” har alltid en hvit rubrikk som siterer NFF, Wikipedia, Store norske leksikon eller andre kilder som bør tillegges betydning for punktets betydning og praksis.