PNG-221017-013-logo

KLUBBEN

SIDE 2/4 | PLANVERK | DRANGEDAL IL FOTBALL

Klubben er leverandøren av vårt produkt, fotballmiljø.

OPPDATERT 18.10.2022

1.1 KULTUR

DIL Fotballs kultur skal være Å SPILLE PÅ LAG.

Vi jobber idag målrettet for å skape et fotballmiljø hvor alle samarbeider teamorientert, både på og utenfor banen.

Vi SKAL være ekte lagspillere!!!

KLUBBEN | KULTUR

1.1.A HVA ER EGENTLIG KULTUR?

Kultur handler om hvem vi er og hvem vi ønsker å være.

Kultur er summen av alt vi gjør og står for, både på og utenfor banen. Det handler om hvordan vi opplever hverandre og hvordan andre opplever oss utenfra.

DETTE SIER NDLA OM KULTUR:

“Kultur handler om felles idealer, verdier, rutiner, holdninger, regler, vaner og tradisjoner som sveiser oss sammen …”

KLUBBEN | KULTUR

1.1.B HVORFOR ER KULTUR VIKTIG?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

KLUBBEN | KULTUR | FORMÅL

1.1.C HVORDAN LØSER VI KULTUR?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

KLUBBEN | KULTUR

1.1.D HVEM HAR ANSVAR FOR KULTUR?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

Vi anvender drone, GoPro og andre typer kameraer.

1.1.1 FORMÅL

Klubbens formål er å drifte et best mulig fotballmiljø for alle.

DIL Fotball skal først nå et mål hvor status for fotball og miljø er i tråd med vår visjon, og deretter opprettholde det.

KLUBBEN | KULTUR | FORMÅL

1.1.1.A HVA ER EGENTLIG FORMÅL?

Der mål kan bestå av et enkelt tall eller et tidspunkt beskriver formål mer, for eksempel hva man ønsker å oppnå i et helhetlig perspektiv og kanskje hvorfor.

DETTE SIER SPRÅKRÅDET OM FORMÅL:

“Formål viser gjerne til hensikten eller meningen med noe snarere enn resultatet … hva som ligger bak valg av mål.”

KLUBBEN | KULTUR | FORMÅL

1.1.1.B HVORFOR ER FORMÅL VIKTIG?

Alle i klubben må jobbe mot et felles mål.

Det er fundamentalt at alle i klubben deltar med samme formål for å oppnå et bra fotballmiljø. I motsatt fall vil uenigheter og konflikter og være uunngåelig.

DETTE SIER NFF OM FORMÅL:

“En sportsplan som innfrir kravene til NFF Kvalitetsklubb … synliggjør klubbens formål, visjon, verdier og mål … skal inneholde klubbens formål.”

KLUBBEN | KULTUR | FORMÅL

1.1.1.C HVORDAN LØSER VI FORMÅL?

Vi etablerer rammer som gir alle tydelige roller, både på og utenfor banen.

Med alle mener vi ikke bare spillere men også trenere, ledere, foreldre, sponsorer, frivillige, tilskuere og motstandere. Altså alle involverte.

KLUBBEN | KULTUR | FORMÅL

1.1.1.D HVEM HAR ANSVAR FOR FORMÅL?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

KLUBBEN | KULTUR | FORMÅL

1.1.1.E FOTBALLMILJØ

Vi definerer fotballmiljø som summen av fotball og miljø.

Vi ønsker å trene og spille fotball til et høyest mulig nivå og ha et triveligst mulig miljø – begge deler ut fra de forutsetningene som er realistiske for oss.

Vårt formål er altså å makse ut vår kapasitet når det gjelder begge deler.

KLUBBEN | KULTUR | FORMÅL

1.1.1.F LIKEVEKT

Det skal alltid prioriteres en likevekt mellom fotball og miljø.

Disse to faktorene henger sammen og den ene skal ikke overprioriteres på bekostning av den andre. Vårt miljø skal handle om fotball, og vår fotball om miljø.

Vi anvender drone, GoPro og andre typer kameraer.

1.1.2 VERDIER

Klubbens verdier oppsummeres i ett ord - ALLE.

Klubbens verdisett er å se alle og legge til rette for alle.

KLUBBEN | KULTUR | VERDIER

1.1.2.A HVA ER EGENTLIG VERDIER?

Verdier handler om hvordan man ønsker å være og ikke hva man vil oppnå på et gitt tidspunkt. Det er altså et selvvalgt sett med rammer som man ønsker å leve etter.

Verdier handler om rett og galt, og fungerer som en forhåndsetablert veiviser som man kan lene seg på når man opplever at man står foran moralske utfordringer.

DETTE SIER SNL OM VERDIER:

Verdi er kvaliteten ved noe, det som er godt ved noe. En tings verdi sies gjerne å bestemme dens viktighet med hensyn til hvordan vi bør gjøre våre vurderinger og beslutninger.

KLUBBEN | KULTUR | VERDIER

1.1.2.B HVORFOR ER VERDIER VIKTIG?

Tydelige verdier og konsekvent etterlevelse av disse er avgjørende for at alle skal ha det bra.

Klubbens verdisett utgjør også et viktig verktøy for å forebygge uenighet, uærlighet, mobbing og annen mistrivsel, samt håndtere konflikter og vanskelige veivalg.

DETTE SIER NFF OM VERDIER:

For en kvalitetsklubb er det viktig å tydeliggjøre et sett av grunnleggende verdier som skal gjelde for både aktive og tillitsvalgte. Disse verdiene beskriver hvordan man ønsker å ha det.

KLUBBEN | KULTUR | VERDIER

1.1.2.C HVORDAN LØSER VI VERDIER?

Vi etablerer rammer som sikrer at alle behandles med respekt. 

Med alle mener vi ikke bare spillere men også trenere, ledere, foreldre, sponsorer, frivillige, tilskuere og motstandere. Altså alle involverte.

KLUBBEN | KULTUR | VERDIER

1.1.1.D HVEM HAR ANSVAR FOR VERDIER?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

EN EKTE FOTBALL LEGENDE FRA DRANGEDAL

Kjell Roar Kaasa er Drangedals mest kjente fotballspiller.

Han ble toppscorer, seriemester og cupmester i Norge.

1.1.3 HISTORIE

Klubben ønsker å bevare og videreføre samholdet som alltid har vært et kjennetegn for fotballag fra DIL.

Vi ønsker også å fortsatt være gode på hjemmebane.

KLUBBEN | KULTUR | HISTORIE

1.1.3.A HVA ER EGENTLIG HISTORIE?

Historie oppsummerer det som har skjedd før.

DETTE SIER WIKIPEDIA OM HISTORIE:

“Kunnskap om fortid … som overføres over flere ledd (feks fra generasjon til generasjon … binde sammen det gamle og det nye for å skape en historisk kontinuitet … en gruppes kulturelle og sosiale arv.”

KLUBBEN | KULTUR | HISTORIE

1.1.3.B HVORFOR ER HISTORIE VIKTIG?

Klubbens stolte historie inneholder viktige elementer som må videreføres og gjøres nytte av.

Drangedal har fostret noen gode spillere og lag og spilt noen minneverdige kamper som må utgjøre del av klubbens DNA for alltid, for å inspirere nye generasjoner.

KLUBBEN | KULTUR | HISTORIE

1.1.3.C HVORDAN LØSER VI HISTORIE?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

KLUBBEN | KULTUR | HISTORIE

1.1.3.D HVEM HAR ANSVAR FOR HISTORIE?

Vi legger til tekst, bilder, video og annen info nå.

Dette fordi vi nå også gjør planverket tilgjengelig på mobil.

KLUBBEN | KULTUR | HISTORIE

1.1.3.E HJEMMEBANE

Drangedal har alltid vært et vanskelig sted å besøke som bortelag.

Så lenge noen kan huske har DIL vært sterke på hjemmebane. Alle lag, selv Odd og Pors, har alltid gruet seg til bortekamp i Drangedal. Slik skal det fortsatt være.

Alle lag i DIL skal være bevisste på dette og bidra til å opprettholde denne delen av klubbens kulturarv, med full innsats fra start til slutt i alle hjemmekamper.

Dette gjelder uansett hva stillingen eller kampuret viser.

Å alltid gi alt på hjemmebane er det viktigste historiske særtrekket som skal bevares i vår klubbkultur, og derfor noe alle spillere og trenere skal etterleve.

KLUBBEN | KULTUR | HISTORIE

1.1.3.F KAASA

Kjell Roar Kaasa er den mest kjente fotballspilleren fra Drangedal.

Han ble toppscorer i vår øverste divisjon med Kongsvinger i 1992 og vant seriegull med Rosenborg i 1994 mens det ble cupgull og opprykk med Vålerenga i 1997.

Drangedal vil alltid være en liten fotballklubb fra en liten bygd, men vi skal likevel alltid påminne hverandre om at “hvis Kaasa kunne så kan jammen vi også”!

KLUBBEN | KULTUR | HISTORIE

1.1.3.G SPUTNIK

Sputnik er en musiker fra Drangedal som oppnådde enorm suksess “mot alle odds”.

Sputnik ga i sin karriere ut 23 album og en rekke listetopper og hits. Hans museum inkluderer en hel vegg dekket av gullplater.

Han viste at man kan oppnå store ting selv om man er fra en liten bygd som Drangedal og/eller er annerledes, og at man ikke skal være redd for å sikte høyt.

Drangedal vil alltid være en liten fotballklubb fra en liten bygd, men vi skal likevel alltid påminne hverandre om at “hvis Sputnik kunne så kan jammen vi også”!

Vi anvender drone, GoPro og andre typer kameraer.

1.1.4 STATUS

Status per 01.10.22:  Vi er ganske langt fremme mht fotball men svært langt bak mht miljø.

Vi har altså en god del jobb å gjøre.

KLUBBEN | KULTUR | STATUS

1.1.4.A HVA ER EGENTLIG STATUS?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

DETTE SIER WIKIPEDIA OM STATUS:

” … nåtid … en tilstand, posisjon eller situasjon som viser til hvordan ting er i øyeblikket … akkurat nå …”

KLUBBEN | KULTUR | STATUS

1.1.4.B HVORFOR ER STATUS VIKTIG?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

KLUBBEN | KULTUR | STATUS

1.1.4.C HVORDAN LØSER VI STATUS?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

KLUBBEN | KULTUR | STATUS

1.1.4.D HVEM HAR ANSVAR FOR STATUS?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

Vi anvender drone, GoPro og andre typer kameraer.

1.1.5 VISJONER

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

KLUBBEN | KULTUR | VISJONER

1.1.5.A HVA ER EGENTLIG VISJONER?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

KLUBBEN | KULTUR | VISJONER

1.1.5.B HVORFOR ER VISJONER VIKTIG?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

KLUBBEN | KULTUR | VISJONER

1.1.5.C HVORDAN LØSER VI VISJONER?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

KLUBBEN | KULTUR | VISJONER

1.1.5.D HVEM HAR ANSVAR FOR VISJONER?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

Vi anvender drone, GoPro og andre typer kameraer.

1.2 STRUKTUR

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

KLUBBEN | STRUKTUR

1.2.A HVA ER EGENTLIG STRUKTUR?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

KLUBBEN | STRUKTUR

1.2.B HVORFOR ER STRUKTUR VIKTIG?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

KLUBBEN | STRUKTUR

1.2.C HVORDAN LØSER VI STRUKTUR?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

KLUBBEN | STRUKTUR

1.2.D HVEM HAR ANSVAR FOR STRUKTUR?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

Vi anvender drone, GoPro og andre typer kameraer.

1.2.1 ORGANISASJON

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

KLUBBEN | STRUKTUR | ORGANISASJON

1.2.1.A HVA ER EGENTLIG ORGANISASJON?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

KLUBBEN | STRUKTUR | ORGANISASJON

1.2.1 B HVORFOR ER ORGANISASJON VIKTIG?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

KLUBBEN | STRUKTUR | ORGANISASJON

1.2.1.C HVORDAN LØSER VI ORGANISASJON?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

KLUBBEN | STRUKTUR | ORGANISASJON

1.2.1.D HVEM HAR ANSVAR FOR ORGANISASJON?

Tekst kommer her, vi mobiltilpasser planverket akkurat nå.

Vi snekrer layout nedenfor her, lat som du ikke ser det.

SORRY!

Denne siden er foreløpig kun tilgjengelig for PC.