PNG-220829-006-logot-h

1.1 KLUBBEN

DIL FOTBALL PLANVERK

1.1 KULTUR

Vår kultur skal være å spille på lag.

1.1.A HVA ER KULTUR?

Kultur handler om hvem vi er og hvem vi ønsker å være.

Kultur er summen av alt vi gjør og står for, både på og utenfor banen. Det handler om hvordan vi opplever hverandre og hvordan andre opplever oss utenfra.

DETTE SIER NDLA OM KULTUR:

“Kultur handler om felles idealer, verdier, rutiner, holdninger, regler, vaner og tradisjoner som sveiser oss sammen …”

1.1.B HVORFOR ER KULTUR VIKTIG?

Info kommer snart.

1.1.C HVORDAN LØSER VI KULTUR?

Info kommer snart.

1.1.1 FORMÅL

Klubbens formål er å drifte et best mulig fotballmiljø for alle.

1.1.1.A HVA ER FORMÅL?

Der mål kan bestå av et enkelt tall eller et stedsnavn beskriver formål mer, for eksempel hva man ønsker å oppnå i et helhetlig perspektiv og kanskje hvorfor.

DETTE SIER SPRÅKRÅDET OM FORMÅL:

“Formål viser gjerne til hensikten eller meningen med noe snarere enn resultatet … hva som ligger bak valg av mål.”

1.1.1.B HVORFOR ER FORMÅL VIKTIG?

Alle i klubben må jobbe mot et felles mål.

Det er fundamentalt at alle i klubben deltar med samme formål for å oppnå et bra fotballmiljø. I motsatt fall vil uenigheter og konflikter og være uunngåelig.

DETTE SIER NFF OM FORMÅL:

“Sportsplanen synliggjør klubbens formål, visjon, verdier og mål … En sportsplan som innfrir kravene til NFF Kvalitetsklubb skal inneholde klubbens formål …”

1.1.1.C HVORDAN LØSER VI FORMÅL?

Vi etablerer rammer som gir alle tydelige roller, både på og utenfor banen.

Med alle mener vi ikke bare spillere men også trenere, ledere, foreldre, sponsorer, frivillige, tilskuere og motstandere. Altså alle involverte.

1.1.1.D FOTBALLMILJØ

Vi definerer fotballmiljø som summen av fotball og miljø.

Vi ønsker å trene og spille fotball til et høyest mulig nivå og ha et triveligst mulig miljø – begge deler ut fra de forutsetningene som er realistiske for oss.

Vårt formål er altså å makse ut vår kapasitet når det gjelder begge deler.

1.1.1.E LIKEVEKT

Det skal alltid prioriteres en likevekt mellom fotball og miljø.

Disse to faktorene henger sammen og den ene skal ikke overprioriteres på bekostning av den andre. Vårt miljø skal handle om fotball, og vår fotball om miljø.

1.1.2 VERDIER

Klubbens verdier oppsummeres i ett ord, nemlig alle.

Klubbens verdisett er å se alle, legge til rette for alle og følge opp alle.

1.1.2.A HVA ER VERDIER?

Verdier handler om hvordan man ønsker å være og ikke hva man vil oppnå på et gitt tidspunkt. Det er altså et selvvalgt sett med rammer som man ønsker å leve etter.

Verdier handler om rett og galt, og fungerer som en forhåndsetablert veiviser som man kan lene seg på når man opplever at man står foran moralske utfordringer.

DETTE SIER NFF OM VERDIER:

“Kunnskap om fortid … som overføres over flere ledd (feks fra generasjon til generasjon … binde sammen det gamle og det nye for å skape en historisk kontinuitet … en gruppes kulturelle og sosiale arv.”

1.1.2.B HVORFOR ER VERDIER VIKTIG?

Tydelige verdier og konsekvent etterlevelse av disse er avgjørende for at alle skal ha det bra.

Klubbens verdisett utgjør også et viktig verktøy for å forebygge uenighet, uærlighet, mobbing og annen mistrivsel, samt håndtere konflikter og vanskelige veivalg.

1.1.2.C HVORDAN LØSER VI VERDIER?

Vi etablerer rammer som sikrer at alle behandles med respekt. 

Med alle mener vi ikke bare spillere men også trenere, ledere, foreldre, sponsorer, frivillige, tilskuere og motstandere. Altså alle involverte.

EN EKTE DIL-LEGENDE

Toppscorer, seriegull, cupgull og europacupspill!

Kjell Roar Kaasa er den mest kjente fotballspilleren fra Drangedal.

Kaasa ble toppscorer i vår øverste divisjon med Kongsvinger i 1992 og vant seriegull med Rosenborg i 1994 mens det ble cupgull og opprykk med Vålerenga i 1997.

Han spilte også for Bøler, Skeid, Lyn og Stabæk.

1.1.3 HISTORIE

Klubben ønsker å bevare og videreføre samholdet som alltid har kjennetegnet DIL.

1.1.3.A HVA ER HISTORIE?

Der mål kan bestå av et enkelt tall eller et stedsnavn beskriver formål mer, for eksempel hva man ønsker å oppnå i et helhetlig perspektiv og kanskje hvorfor.

DETTE SIER WIKIPEDIA OM HISTORIE:

“Kunnskap om fortid … som overføres over flere ledd (feks fra generasjon til generasjon … binde sammen det gamle og det nye for å skape en historisk kontinuitet … en gruppes kulturelle og sosiale arv.”

1.1.3.B HVORFOR ER HISTORIE VIKTIG?

Klubbens stolte historie inneholder viktige elementer som må videreføres og gjøres nytte av.

Drangedal har fostret noen gode spillere og lag og spilt noen minneverdige kamper som må utgjøre del av klubbens DNA for alltid, for å inspirere nye generasjoner.

1.1.3.C HVORDAN LØSER VI HISTORIE?

Info kommer snart.

1.1.3.D STOLTHET

Info kommer snart.

1.1.3.E HJEMMEBANE

Drangedal har alltid vært et vanskelig sted å besøke som bortelag.

Så lenge noen kan huske har DIL vært sterke på hjemmebane. Alle lag, selv Odd og Pors, har alltid gruet seg til bortekamp i Drangedal. Slik skal det fortsatt være.

Alle lag i DIL skal være bevisste på dette og bidra til å opprettholde denne delen av klubbens kulturarv, med full innsats fra start til slutt i alle hjemmekamper.

Dette gjelder uansett hva stillingen eller kampuret viser.

Å alltid gi alt på hjemmebane er det viktigste historiske særtrekket som skal bevares i vår klubbkultur, og derfor noe alle spillere og trenere skal etterleve.

1.1.3.F KJELL ROAR KAASA

Kjell Roar Kaasa er den mest kjente fotballspilleren fra Drangedal.

Han ble toppscorer i vår øverste divisjon med Kongsvinger i 1992 og vant seriegull med Rosenborg i 1994 mens det ble cupgull og opprykk med Vålerenga i 1997.

Drangedal vil alltid være en liten fotballklubb fra en liten bygd, men vi skal likevel alltid påminne hverandre om at “hvis Kaasa kunne så kan jammen vi også”!

1.1.3.G SPUTNIK

Sputnik er en musiker fra Drangedal som oppnådde enorm suksess “mot alle odds”.

Sputnik ga i sin karriere ut 23 album og en rekke listetopper og hits. Hans museum inkluderer en hel vegg dekket av gullplater.

JPG-20220922-001-sputnik

Han viste at man kan oppnå store ting selv om man er fra en liten bygd som Drangedal og/eller er annerledes, og at man ikke skal være redd for å sikte høyt.

Drangedal vil alltid være en liten fotballklubb fra en liten bygd, men vi skal likevel alltid påminne hverandre om at “hvis Sputnik kunne så kan jammen vi også”!

1.1.4 STATUS

Status 01.10.22:  Vi er langt fremme mht fotball men langt bak mht miljø.

1.1.4.A HVA ER STATUS?

Info kommer snart.

DETTE SIER WIKIPEDIA OM STATUS:

” … nåtid … en tilstand, posisjon eller situasjon som viser til hvordan ting er i øyeblikket … akkurat nå …”

1.1.4.B HVORFOR ER STATUS VIKTIG?

Info kommer snart.

1.1.4.C HVORDAN LØSER VI STATUS?

Info kommer snart.

1.1.5 VISJONER

Status 01.10.22:  Vi er langt fremme mht fotball men langt bak mht miljø.

1.1.5.A HVA ER VISJONER

Info kommer snart.

1.1.5.B HVORFOR ER VISJONER VIKTIG?

Info kommer snart.

1.1.5.C HVORDAN LØSER VI VISJONER?

Info kommer snart.